Færgen "Bitten Clausen" er en videreudvikling af Fur-færgen. På Fur har man hentet konceptet i Sverige, hvor stort set alle mindre færger er indrettet som denne.
Færgen er ens i begge ender – bogstaveligt talt. Der er to fuldstændigt uafhængige maskinrum, der hver især kan fremdrive færgen. Alle ledninger og rørsystemer af vital karakter er doblet op.
Færgen er udstyret med PC overvågning af tanke, maskineri og andet vitalt udstyr.
Navigationsudstyret er ligeledes helt up-to-date f.eks. er radaren en såkaldt black box version, hvor billedet bliver præsenteret på to 21" LCD skærme. radaren har ligeledes fuldautomatisk målfølgning for op til 50 mål.
I layoutet er der tænkt arbejdsmiljø ned til mindste detalje. Eksempelvis er olieskiftene på motorerne på en måde, så man ikke kommer i berøring med den miljøfarlige slidte olie.
 

KAPACITET: Ca. 30 personbiler i fire rækker.
Lastbiler op til 55 t.
Max højde 4,6 m.
98 pers. med to mands besætning 
147 pers. med tre mands besætning.
Sidepladser til 50 pers.
kapacitet på færgen Bitten

FÆRGENS DATA: Vogndækkets længde er 42 m 
Længde med klapperne 55 m.
Bredde 14 m.
Dybgang: 2.35 m. (maks.)
færgen Bitten data

 
FARLIGT GODS

Vi medtager følgende farligt gods.
Fareklasse:

3 UN 1202 Diesel og fyringsolie i tankbil
3 UN 1203 Benzin i tankbil
4.1 Brandfarlige faste stoffer
4.2 Selvantændelige stoffer
4.3 Stoffer der udvikler brandfarlige gaser ved kontakt med vand
5.1 Oxiderende stoffer
6.1 Sprøjtemidler i dunk eller bulk
9 Omfatter stoffer og genstande, som under transporten udgør en fare, som ikke er omfattet af overskrifterne for andre klasser

Hø og halm må kun medtages, hvis det er horisontalt overdækket.

Ved overførsel af følgende fareklasser er der en passager begrænsning på 40

2.1 UN 1965 Gas (Camping og husholdningsgas)
2.1 UN (1075) Gas opbevaret i flasker under tryk på lastbil.
2.1 UN 1001 Trykflasker med acetylen – Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.2 UN 1073 Trykflasker med ilt - Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.3 UN 1005 Ammoniak (Gylle) i tankbil
5.2 Organiske peroxider
8 Ætsende stoffer


 

Sikkerheds sproget ombord er dansk

Sikkerheds opslag ombord er på dansk, tysk og engelsk


 
Powered by liveSite Get your free site!